Minnehof

Ria Weyens

Ik behaalde mijn master in religiewetenschappen aan de universiteit van Leuven.
Na een monastieke vorming, in een klooster in België, verbleef ik vijf jaar in Zuid-India, als mede-oprichtster van een christelijke ashram. Daarna werkte ik enkele jaren in het internationaal christelijke meditatiecentrum in Londen (Wccm). In Engeland volgde ik een boeddhistisch geïnspireerde psychotherapeutische opleiding: the Core Process Psychotherapy en later in Nederland (Utrecht) een basistraining in de boeddhistisch geinspireerde school voor Zijnsoriëntatie.

In 2003 nam ik het initiatief om het Minnehof op te richten, een centrum voor
contemplatieve levenskunst in het Begijnhof van Brugge. Sedert 2017 geef ik
mijn retraites niet meer in dit gebouw, maar in andere verstillende plekken, 
abdijen en kloosters. De naam Minnehof blijf ik echter bewaren omdat het goed
weergeeft wat de contemplatieve levenskunst inhoudt.

'Minne is een christelijk mystieke term die verwijst naar de goddelijke
liefde in elke mens en in de kosmos. De contemplatieve levenskunst is de kunst
om te leren leven vanuit de minne.' 

Mijn passie gaat uit naar de contemplatieve interreligieuze vriendschap
en dialoog tussen christendom en boeddhisme.

'Terwijl Boeddha het accent legt op het verstillen van de geest, het groeien in
bewust-zijn, legt Jezus het accent op het openen van het hart, het groeien in
relatie-zijn. Mindfullness en heartfullness....beide benaderingen vullen elkaar aan.
Het spirituele pad is  zowel een bewustzijnsavontuur als een liefdesavontuur".


 

                                           

Ik ben auteur van het boek 'Van wonde naar verwondering: hoe omgaan met innerlijke pijn'. Over de helende kracht van mededogen vanuit christelijk en boeddhistisch perspectief. (Uitgeverij Carmelitana, Gent, 2000) (zes herdrukken)
Een totaal herziene versie sinds juni 2017 is opnieuw te verkrijgen bij uitgever Brave New Books.
www.bravenewbooks.nl/books/110264

Samen met Diet Van Borselen schreef ik het boek 'Scheppende overgave', over de contemplatieve levenskunst.  ISBN: 978-90-76671-85-7 , Uitgeverij Carmelitana (2013)

MEDEDOCENTE
      In de palliatieve sessies:'Bewust leven, Bewust sterven'

Jacomien Marinussen

Ik ben opgegroeid in Zeeland. Na de middelbare school ben ik de verpleging in gegaan in Breda. Daar was ik meteen geïnteresseerd in het mysterie van lijden en dood. Na de inservice A opleiding ben ik een periode naar het buitenland geweest en vervolgens de VHBO (Voortgezette Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen) gaan doen in Nijmegen. Ook om meer achtergrond en ervaring te krijgen in de mens, mijn mensvisie te verbreden en om ervaring op te doen in  diverse werkvelden in de gezondheidszorg. Mijn interesse lag ook daar bij lijden, sterven en rouw.

Ik heb jaren gewerkt als wijkverpleegster, later als hoofdwijkverpleegkundige en als divisiemanager. In mijn vrije tijd reisde ik veel, leerde ik veel over en van andere culturen en verbreedde ik zo mijn mensenkennis en mijn blikveld. Vlak na de geboorte van onze oudste dochter ben ik gestopt met werken en ben ik mij gaan verdiepen in de alternatieve geneeswijze. Hierin heb ik een aantal cursussen en opleidingen gevolgd en een eigen praktijk geopend. Tevens ben ik vrijwilliger geworden bij de terminale thuiszorg. In Utrecht heb ik een opleiding gevolgd bij de NIS ( Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding). Momenteel werk ik als coördinator in Hospice het Clarahofje in Goes (Zeeland). Het gedachtegoed van Clara van Assisi is de basis waaruit we werken.

'Stapsgewijs groeit mijn verlangen om meer bezig te zijn met 'bewust sterven', met afstemming op de ander, vanuit open hart en lege geest er zijn voor een bewoner, voor een naaste. Er echt zijn. Ik wil meer bezig zijn met de essentie, met zelfreflectie, met de zoektocht van en in het Leven, met groeien, met mens zijn. Ik wil kunnen omgaan met het niet-weten, dat er niet altijd antwoorden nodig zijn. Kortom bezig zijn met 'Bewust Leven'.

Print pagina
Mail pagina