Minnehof
 

Weldra komen de nieuwe data op deze website

 

Inhoud : voorbije winter meditatie retraite
in Brugge

'De winter is voor de natuur een tijd van inkeer en verstilling.'
 Bomen trekken hun energie naar binnen,
 en nodigen ons uit tot inkeer
 en sterkere inworteling in de diepte van ons wezen.'

In dit weekend krijg je de ruimte om deel te nemen aan het kosmische ritme
van inkeer en verstilling. Onmiddellijk na de drukte van de feestdagen krijg je
de kans om even tijd te nemen voor reflectie en verstilling, om vanuit rust en
vernieuwde bezieling het nieuwe jaar te beginnen. 

Mediteren is de geest verstillen en het hart openen voor wat is.
We laten ons inspireren door de mystieke wijsheid van Jezus en leggen linken
met contemplatieve inzichten en vaardigheden uit het boeddhisme.

Deze dagen zijn in stilte. 
In het programma is er een balans  tussen spirituele input, zitmeditatie
en verstillende oefeningen. Er is ook ruimte voor persoonlijke tijd en
reflectie.  Voor meer info over het programma zie faq

Maximaal 12 deelnemers

Kosten
245 Euro: all-in (accommodatie, begeleiding etc...)
Reductieprijs mogelijk na onderling overleg.

Locatie: Het stiltecentrum Sarephta van het Karmelietenklooster in Brugge.
Dit is een rustige oaseplek in de stad Brugge met een grote tuin.
Je beschikt over een 1-persoonskamer.

Begeleiding: Ria Weyens

Mediteren is met milde aandacht aanwezig zijn in het 'hier en nu'
zowel bij vreugde als bij verdriet.

Door deze helende houding kom je in contact met wie je ten diepste bent
en groeit je mededogen naar jezelf en anderen.

LEERROUTE: BEWUST LEVEN, BEWUST STERVEN

Spirituele zorg in de palliatieve sector 

'Misschien is de eigenlijke reden van onze angst voor de dood,
het feit dat we niet weten wie we zijn'
(Sogyal Rinpoche)

In de gezondheidszorg wordt er steeds meer van de medewerkers verwacht,
zijn we meer vanuit ons hoofd bezig en is er weinig ruimte voor reflectie,
verdieping en verstilling.
Hoe sta jij, als zorgverlener, in je leven? Hoe verbind jij je met jezelf, met de ander?
Hoe kan jij 'er zijn' voor een stervende vanuit een open en milde houding?
Wat heb jij nodig? Welke invulling heeft afscheid nemen in jouw leven?
Hoe kijk jij naar jouw eigen dood? 
In de leerroute staan we stil bij deze vragen die elke zorgverlener in de
palliatieve zorg bezig zal houden, maar waar op de werkvloer nauwelijks tijd voor is.

'Door te kijken naar mijn eigen 'bewust leven' en mijn eigen idee over 'bewust sterven'
leer ik hoe ik daarin anderen kan helpen. In mijn hospicewerk en in mijn omgeving'.
(reactie deelnemer, Leni B.)

Structuur van de leerroute
De leerroute bestaat uit twee driedaagsen. We bieden een vaste structuur aan
van verstilling, verdieping, persoonlijke reflectie en interactie.
In de ochtend maken we de beweging naar binnen en ligt het accent op verstilling
en zelfreflectie. We doen dit via meditatie, inhoudelijke input en zacht lichaamswerk.
Na de lunch maken we de vertaalslag naar de praktijk: hoe geef je concreet vorm aan existentiële en spirituele zorg in je dagelijkse leef-en werksituatie.

Inhoud van de leerroute
Eerste drie-daagse: Bewust leven
Je afstemmen op je innerlijke ruimte. De kracht van verstilling.
Wat betekent voor jou bewust leven?
Contact maken met de bron van liefde in jezelf, om van hieruit zorgend aanwezig
te zijn bij anderen.

Tweede drie-daagse: Bewust sterven
Omgaan met angst, machteloosheid, kwetsbaarheid.
De helende kracht van mededogen.
Wat betekent voor jou bewust sterven?
Hoe kan jij 'er zijn' voor een stervende vanuit een open en liefdevolle houding?

'De verbinding in deze leerroute van zelfonderzoek met palliatieve zorg vind ik een
gouden vondst' (reactie deelnemer: Louise S.)

Inspiratiebronnen
We laten ons inspireren door de christelijke mystieke traditie die we in licht
plaatsen van boeddhistische wijsheid. Van daaruit maken we de vertaalslag
naar de dagelijkse leef-en werksituatie.

Data : worden nog meegedeeld

Doelgroep : Voor professionals, verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers,
geestelijke verzorgers en zorgverleners in de palliatieve zorg.

Begeleiders:  Ria Weyens en Jacomien Marinussen.

Wil je meer te weten komen over deze leerroute dan kan je een mail sturen  naar  secretariaatminnehof@telenet.be 

Informatie : 0032(0) 499.40.63.51.

Indien je binnen 5 dagen geen antwoord ontvangt, neem dan opnieuw contact op.


ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

'De leerroute was voor mij een mooie, bijzondere ervaring! De beweging naar binnen,
de verstilling heeft mij ruimte, aandacht en tijd gegeven. De beweging naar buiten
geeft mij kracht door de aangereikte theorie. Ik heb geleerd mild te zijn voor mezelf,
aandacht te geven aan mijn gevoel, te ontspannen, te vertragen en te reflecteren.
Als werker in de palliatieve zorg voel ik mij, door het volgen van deze leerroute,
een rijker mens' (Ellen V.)

'Deze leerroute bracht verademing om eens stil te staan bij mijn eigen sterfelijkheid.
Het niet langer wegduwen. Het toelaten en bewust naar kijken geeft innerlijke ruimte
en vrijheid'. De leerroute heeft me geholpen om hoofd, hart en handen meer te verbinden.
Wat een rijkdom'

(Marleen V.)

'Bewust leven, bewust sterven' was een prachtige ervaring! Het was thuiskomen, hartelijk onthaald worden en op adem komen met verwante zielen. Het was met milde aandacht
leren kijken naar jezelf en het leven in al zijn diepte. Het was volledig tot rust komen
en op het spoor komen van je eigen bron' (Greet S.)


'Ik ervaarde de leerroute als een mooi evenwicht tussen oefening, bezinning, theorie, uitwisseling, stilte en meditatie. Niet in het minst als kader het prachtige Begijnhof.
Ik ben ook beter bewust geworden welke weerstanden mijn afstemmen kunnen hinderen
in het aanwezig zijn bij het stervensproces. Bovendien waardeerde ik de rijkdom van twee perspectieven: de christelijke spiritualiteit en het boeddhisme'. (Ria B.)

'Ik vind jullie samenwerking Ria en Jacomien  goed 'passen', goed op mekaar afgestemd.
De structuur van de dag was prima, niet TEveel, niet te druk van programma : 
mooi evenwichtig verdeeld - voldoende rust en tijd om te laten bezinken -
en ook om met mekaar in gesprek te gaan. (Ria B. )

'Mijn hart heeft zich weer meer geopend, mede dankzij de oefeningen die jullie hebben aangedragen. Het respectvolle delen heeft me hopelijk een wijzer en compassievoller
mens gemaakt. Dank daarvoor, dank jullie beiden'. (Louise S.)

Print pagina
Mail pagina